Zadania realizowane | Granty 2020DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.

KULTURA FIZYCZNA

OPIEKA SPOŁECZNA

OCHRONA ZDROWIA

OCHRONA ZWIERZĄT

EKOLOGIA