Konkursy ofert i podział środków finansowych

2021

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

2020

 

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

 

PODZIAŁ GRANTÓW – I KONKURS GRANTOWY:

 

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

 

2019

 

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

 •  I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/450222/
zarzadzenie_nr_7632018_burmistrza_miasta_gizycka_z_21_grudnia_20

 • I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/451278/
zarzadzenie_nr_12019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_stycznia

 • II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (OCHRONA ZDROWIA)

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/466772/
zarzadzenie_nr_742019_burmistrza_miasta_gizycka_z_15_kwietnia_20

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/468586/
zarzadzenie_nr_802019_burmistrza_miasta_gizycka_z_29_kwietnia_20
 

(zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2019 Burmistrza Miasta Giżycka)

 • II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/472799/
zarzadzenie_nr_952019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_maja_2

 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

 • opieka społeczna, ekologia, ochrona zwierząt, ochrona zdrowia:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455205/
zarzadzenie_nr_142019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_25_styczn

 • dofinansowanie szkolenia sportowego, kultura fizyczna:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455839/
zarzadzenie_nr_202019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_styczn

 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/456889/
zarzadzenie_nr_262019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_6_lutego_

 

PODZIAŁ GRANTÓW – I KONKURS GRANTOWY:

 • OCHRONA ZDROWIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455532/
zarzadzenie_nr_152019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_styczn

 • OCHRONA ZWIERZĄT

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/
zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

 • OPIEKA SPOŁECZNA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/
zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

 • EKOLOGIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/
zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

 • KULTURA FIZYCZNA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457013/
zarzadzenie_nr_282019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_lutego_

 • KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457303/
zarzadzenie_nr_302019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

 • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457368/
zarzadzenie_nr_312019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

 

II KONKURS GRANTOWY:

 • OCHRONA ZDROWIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/474848/
zarzadzenie_nr_1082019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_czerwc

 • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/477067/
zarzadzenie_nr_1162019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_26_czerw

 

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

 • Oferta

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/478993/
uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_

 • Podział środków

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/479961/
zarzadzenie_nr_1232019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_17_lipca

 

 

2018

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 602/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r., w II konkursie z zakresu ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 601/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 594/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w II konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 594/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w II konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu ochrony zdrowia.

 

II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 564/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 559/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 532/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka, w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.Zarządzenie nr 522/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka, złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r., z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 523/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r. w zakresie kultury fizycznejZarządzenie nr 520/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 515/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r. w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony zwierząt.Zarządzenie nr 513/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony zwierząt.

Zarządzenie nr 511/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Zarządzenie nr 509/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie 500/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

 

I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 495/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz ochrona zwierząt

 

 

2017

PODZIAŁ ŚRODKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2017 r., w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2017 r., w dziedzinie kultura fizyczna, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2017 r., w dziedzinie kultura fizyczna, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 383/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w II konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zwierząt.

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowegoZarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.

 

II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 363/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 362/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowegoZarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
– I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 335/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinach: opieka społeczna oraz ochrona zdrowia.Zarządzenie nr 334/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: ochrony zdrowia oraz opieki społecznej.

Zarządzenie nr 332/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinie: kultura fizyczna.Zarządzenie nr 328/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 327/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona zwierząt.Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zwierząt.

 

I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

 

I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 307/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt

 

2016

 

IV KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

 

III KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Giżycko – żegluję fair.

Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.04.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na III konkurs realizacji zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie kultura fizyczna.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW W I ORAZ II KONKURSIE GRANTOWYM NA ROK 2016

Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016

 

II KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia  20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

I KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w  dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ochrona zwierząt.

 

2015

 

IV KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.

Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna.

Zarządzenie nr94/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie ochrony zwierząt

Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, ochrona zwierząt, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 05.05.2015r. OGŁOSZENIE KONKURSU

 

III KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 13.05.2015r. podział środków w III konkursie grantowym w roku 2015

Zarządzenie Nr 57/2015r. ogłoszenie III otwartego konkrsu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015r.

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 08.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 roku

 

II KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 03.04.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie sportu na terenie miasta

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.03.2015w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

 

I KONKURS GRANTOWY

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadan publicznych w 2015r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura, kultura fizyczna.

Zarządzenie nr 15/2015 zmieniające zarządzenie nr 14/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2015

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2015

2014 

Zarządzenie nr 445/2014 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 01.07.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

Zarządzenie 425/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 424/2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2014 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 402/2014 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 07.04.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014r. w dzidzinach : ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

Zarządzenie Nr 387/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 381/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

Zarządzenie Nr 365/2014 z dnia 3.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizacje zadań publicznych w  I konkursie roku 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 365/2014 w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 364/2014 z dnia 03.01.2014r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2014r. w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w I konkursie ofert na rok 2014 w dziedzinie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 369/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 363/2013 podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w I konkursie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2014

Zarządzenie Nr 349/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w  roku 2014

 

2013

Zarządzenie Nr 309/2013 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert roku 2013 w dziedzinie kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w II konkursie ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12.12.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 228/2012 z dnia 5 grudnia 2012

Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16.01.2013r.  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2013 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Zarządzenie nr 248/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013

 

 

2012

Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26.01.2012r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2012 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3.02.2012r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012

 

2011

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25.05.2011r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na drugi konkurs grantowy z realizacji zadań publicznych w 2011 r. w dziedzinie ochrona zdrowia

Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie grantowym w 2011 r.

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28.12.2010r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2011 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrz a Miasta Giżycka z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2011

2010

Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2010 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 270/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2010

Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 301 /2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr  347/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia  17.09.2010 r.w sprawie zmiany zarządzenia 301/2010 dotyczącego podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

2009

Zarządzenie Nr 181/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 lutego 2009 sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2009 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 183/2009 Burmistrza Miasta Giżyckaz dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2009

 

 

2008

Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w czwartym konkursie grantowym w roku 2008

Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w trzecim konkursie grantowym w roku 2008

Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2008

Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2008 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 03 2008r w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2008

 

2007

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna

Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2007

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 lutego 2007 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 marca 2007 w sprawie zmiany składu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrony zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2007

 

2006

Zarządzenie Nr 224/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększenie dostępu pomocy w zakresie uzależnień

Zarządzenie Nr 218/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2006

 

2005

Zarządzenie nr 131/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 lutego 2005 r. sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 133/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2005 w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 170/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

 

2004

Zarządzenie nr 76/2004 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 100/2004 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 104/2004 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych