Giżycko - Oficjalna strona miasta

04/03/2021

Dzierżawa terenu nad Niegocinem | Pole campingowe

23/02/2021

Burmistrz Giżycka zaprasza do udziału w przetargu na dzierżawę atrakcyjnego terenu nad brzegiem Niegocina. Nieruchomość znajduje się w południowo – wschodniej części Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, a jej przeznaczenie to prowadzenie pola campingowego wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną. Dzierżawca zobowiązany jest także urządzić i prowadzić ogólnodostępny nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę.


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR  13/2021
z dnia 18 lutego 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA
ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę

TERENU NAD JEZIOREM NIEGOCIN – POLE CAMPINGOWE

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej o pow. ok. 5,4356 ha, wydzielonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Obwieszczenia, z działki oznaczonej nr ewid. 528, o pow. 5,7817 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Jeziornej.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka oznaczona nr ewid. 528 (obręb 1 miasta Giżycka), położona przy ul. Jeziornej posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00010699/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka nieruchomość znajduje się na obszarach oznaczonych symbolami: UT- obszar turystyki i UTW – obszar turystyki wodnej.

Lokalizacja – nieruchomość znajduje się w południowo – wschodniej części miasta Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Niegocin.

Dojazd do nieruchomości – dojazd do ul. Jeziornej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną (pł. bet.), stanowiącą część działki o nr ewid. 528, wyłączoną z dzierżawy. Możliwa jest czasowa zmiana dojazdu do nieruchomości, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr K-7/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”.

Dostępność sieci – istnieją możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Jeziornej; w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa; w sąsiedztwie nieruchomości dz. 302/31 – droga ul. Jeziorna znajduje się sieć telekomunikacyjna.

Rodzaj przeznaczenia nieruchomości – Na obszarze nieruchomości oznaczonym w Załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem niebieskim utworzenie i prowadzenie pola campingowego wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną. W zakresie obszaru oznaczonego kolorem pomarańczowym dzierżawca jest zobowiązany urządzić i prowadzić ogólnodostępny nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę.

Poprzednia branża (wykorzystanie) – brak, teren nieurządzony.

Czas zawarcia umowy dzierżawy – 15 lat, po upływie tego okresu w przypadku, gdy dzierżawca nie złoży w terminie nie wcześniej niż 2 miesięcy i nie później niż 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o zamiarze rozwiązania umowy, umowa staje się umową na czas nieoznaczony

Wywoławczy, roczny czynsz netto – 40 000 zł.

Wadium – 10 000 zł.

Zagospodarowanie nieruchomości i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez prawa dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Oglądanie nieruchomości – po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Mienia UM.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Jeziornej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104, do dnia 18 marca 2021 r., do godz. 1200. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1215 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku Bank PEKAO SA 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Wadium należy wnieść do dnia 16 marca 2021 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/11526/wiadomosc/559337/obwieszczenie_nr_132021__przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_pol

Fot. M. Kulas-Szyrmer

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Mar
6
sob
całodniowy Wiosenne Międzynarodowe Zawody P...
Wiosenne Międzynarodowe Zawody P...
Mar 6 – Mar 7 całodniowy
Wiosenne Międzynarodowe Zawody Pływackie o puchar Burmistrza
Wiosenne Międzynarodowe Zawody Pływackie o puchar Burmistrza Miasta Giżycka   Pływalnia miejska (MOSiR)Drukuj
17:00 Spektakl „Kłamstwo” reżyseria WO...
Spektakl „Kłamstwo” reżyseria WO...
Mar 6@17:00 – 20:30
Spektakl „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT [ODWOŁANE COVID-19]
“Kłamstwo” – Dwa spektakle w Giżycku Sala widowiskowa Giżyckiego Centrum Kultury ODWOŁANE Z POWODU OBOSTRZEŃ COVID-19.  O nowym terminie poinformujemy wkrótce.     Drukuj
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet na lodowisku
Dzień Kobiet na lodowisku
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet na lodowisku
 Dzień Kobiet na Lodowisku 8 marca MCSL (Mazurskie Centrum Sportów Lodowych)Drukuj
19:00 Dzień Kobiet ze SMALL BAND online
Dzień Kobiet ze SMALL BAND online
Mar 8@19:00 – 20:00
Dzień Kobiet ze SMALL BAND online
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury  zagra dla wszystkich Pań zespół SMALL BAND   Transmisja na żywo z sali widowiskowej GCK...
Mar
15
pon
całodniowy Jarmark Wielkanocny ONLINE
Jarmark Wielkanocny ONLINE
Mar 15 – Mar 31 całodniowy
Jarmark Wielkanocny ONLINE
JARMARK WIELKANOCNY online 15-31 marca 2021 ZGŁOSZENIA: promocja@gizycko.plDrukuj
Mar
27
sob
całodniowy  Wojewódzki Turniej Eliminacyjny...
 Wojewódzki Turniej Eliminacyjny...
Mar 27 – Mar 28 całodniowy
   Wojewódzki Turniej Eliminacyjny Minisiatkówki „Kinder + Sport” 27-28 marca, około 400 uczestników (UKS „Czwórka Giżycko”)Drukuj
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy VI MARSZOBIEG DLA AUTYZMU
VI MARSZOBIEG DLA AUTYZMU
Kwi 10 całodniowy
VI MARSZOBIEG DLA AUTYZMU
VI MARSZOBIEG DLA AUTYZMU Sobota 10 kwietnia Marsz i bieg ulicami Giżycka, zakończony akcją edukacyjną i poczęstunkiem na Wzgórzu Św. Brunona (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy SP nr 3 z Oddziałami...
Kwi
23
pt
całodniowy IX Regionalny Konkurs Piosenki „...
IX Regionalny Konkurs Piosenki „...
Kwi 23 całodniowy
IX Regionalny Konkurs Piosenki „Śpiewający Kormoran” Piątek 23 kwietnia GOKiR   Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter