Giżycko - Oficjalna strona miasta

16/06/2021

Czy moje dziecko jest hejterem? Czy ja jestem hejterem?

26/10/2020

Każdy ma prawo do życia i rozwoju.
Nikt nie ma prawa Cię bić lub krzywdzić.
Nikomu nie wolno Cię poniżać lub obrażać.
Każde dziecko ma prawo do dobrych,
bezpiecznych kontaktów ze swoją rodziną.
Każdy ma prawo do posiadania i wyrażania własnej opinii i poglądów.

niebieskalinia.pl

 

Przyglądając się na co dzień zachowaniom ludzi w różnych sytuacjach, wpisom pojawiającym się w świecie Internetu, można zauważyć, jak zjawiska „hejtu” czy „mowy nienawiści”, rozlały się globalnie bez jakiejkolwiek kontroli i nadzoru. Ważne w tym aspekcie jest to, że ciągle, nieustająco próbujemy walczyć i przeciwstawiać się szerzeniu tego negatywnego zjawiska, tylko czy nam to się udaje?

Począwszy od oświaty, jednostek zajmujących się profilaktyką, po organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia etc.), firmy szkoleniowe czy służby bezpieczeństwa – wdrażane są różne pomysły, programy, kampanie społeczne, szkolenia do walki z tym negatywnym zjawiskiem. Ciągle próbujemy uświadomić sobie, że to, co robimy jako społeczeństwo jest niewłaściwe, a jednak nadal poprzez nasze działania budujemy siłę hejtu. Czy jesteśmy w stanie zapanować przynajmniej wśród naszych dzieci nad szerzeniem i mimowolnym hejtowaniem drugiej osoby? Należy zdać sobie sprawę z tego, że dzieci, młodzież, a także my – dorośli, aktualnie funkcjonujemy w rzeczywistości wirtualnej połączonej z codziennym życiem.

Wraz z opisywaniem zjawiska jakim jest „hejt”, pojawia się więcej pytań, niż odpowiedzi, które dawałyby nadzieję, że już niedługo zjawisko to zostanie w najlepszym wypadku zażegnane, albo chociaż częściowo opanowane. Najprościej tłumacząc dostaliśmy jako społeczeństwo narzędzie do pracy, do nauki, do rozwoju świata (Internet, komputery, telefony, tablety itd.), ale należy jednocześnie pamiętać, że to, co dał nam postęp technologiczny jest również gotową bronią do użycia przeciwko drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy do obejrzenia dokumentu „Dylemat społeczny”, gdzie wypowiadają się osoby związane z tworzeniem portali społecznych, serwisów społecznościowych, internetowych wyszukiwarek (FB, Twitter, Google, You Tube itd.), z których na co dzień korzystamy. Nawet wspomniani twórcy są obecnie przerażeni tym, w którą stronę mimowolnie rozwija się świat wirtualny, mając za cel od początku tworzenia urządzeń, oczywiście dobro ogółu. Narzędzia przez nich stworzone, dały nam wspaniałe możliwości, dzięki nim zaszły na świecie znaczące, pozytywne zmiany systemowe – jednak nie przewidzieli ich skutków ubocznych, bo te zaczęły „żyć własnym życiem”, zyskując niezamierzone zastosowania. Nikt z tworzących portale, nie spodziewał się takich konsekwencji. Najgorsze jest to, że świadomie korzystamy z zagrożeń postępu technologicznego, a także nasze dzieci, całe rodziny.

Dziś należy jeszcze bardziej skupić się na jednym ze skutków postępu technologicznego a mianowicie zjawisku, jakim jest „hejt” (z jęz. ang. nienawiść, nienawidzić). „Hejt”, to nic innego jak wyrażanie swojej opinii w bardzo zły, nienawistny, upokarzający dla drugiej osoby sposób, posługując się wulgarnym, agresywnym językiem.

To celowe działanie na emocjach i psychice drugiej osoby.

Istnieją pewne zasady antyhejtowe, które propaguje „Fundacja Dzieci Niczyje”:

 1. Zastanów się zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.
 2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją.
 3. Nie odpowiadaj agresją na agresję. W ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego obrażania.
 4. Nie lajkuj, nie udostępniaj hejterskich komentarzy. W ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg.
 5. Jeżeli możesz kasuj nienawistne komentarze.
 6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecznościowych.
 7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.
 8. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj.
 9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów.
 10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej
  lub zadzwoń do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Te zasady należy powtarzać i przypominać sobie, a przede wszystkim młodzieży i dzieciom, które z nas dorosłych biorą przykład i często powielają nasze zachowania.

„Hejt” stanowi na gruncie polskiego kodeksu karnego przestępstwo i ściganiu podlega w szczególności:

 • zniesławienie (art. 212 k.k.),
 • znieważenie (216 k.k.),
 • groźby karalne (art. 190 k.k.),
 • uporczywe nękanie (190a k.k.),
 • dokuczanie lub złośliwe wprowadzanie w błąd (art. 107 kodeksu wykroczeń),
 • propagowanie faszyzmu, totalitaryzmu, rasizmu (art. 256 k.k.),
 • znieważenie osoby lub grupy osób ze względu na ich pochodzenie, religię, narodowość (art. 257 k.k.),
 • znieważenie Rzeczypospolitej i innych narodów (art. 133 k.k.).

Z pomocą przychodzi też kodeks cywilny (art. 23 i 24 § 1 Kodeksu cywilnego), który umożliwia osobie, której dobra osobiste naruszono, skierowanie żądania zaniechania działania (usunięcie wpisu), usunięcia skutków naruszenia, zadośćuczynienia i/lub odszkodowania, jeżeli wpis wyrządził jej szkodę majątkową.

Wielu z nas nie potrafi określić, co rozumie przez słowo „hejt”, albo nie zdaje sobie sprawy, że to, co pisze w Internecie, stanowi element „hejtu”. Na zjawisko „hejtu” składają się takie zachowania jak: groźby słowne, wyzywanie, ośmieszanie, krytykowanie, poniżanie, dokuczanie, wytykanie palcem etc.

Należy uświadomić sobie, że stosując takie działania wobec drugiej osoby wypełniamy definicję „hejtu”.

 

 

fot. prelekcja antyhejtoowa w klasie SP nr 7 | archiwum dr Katarzyny Karolskiej

Dr Katarzyna Karolska koordynator kampanii „Giżycko mówi NIE dla HEJTU” – „Niecałe dwa tygodnie temu, wraz z aspirant Iwoną Chruścińską z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, przeprowadziłyśmy lekcję w jednej z giżyckich szkół podstawowych, zachowanie dzieci wobec siebie i innych zaczęło przekraczać pewną granicę, wobec czego potrzebna była pilna interwencja w zgłoszonej przez nauczyciela klasie.

Przygotowałam uczniom wykład na temat „hejtu”, a policjantka w ramach naszej współpracy uzupełniła lekcję od strony prawnej i karnej. Muszę podkreślić, że lekcja przebiegła w skupieniu i zainteresowaniu dzieci tematem. Brały one czynny udział w lekcji, z chęcią odpowiadały na zadawane pytania i dzieliły się swoimi przemyśleniami. Na początku zajęć zadałam następujące pytania: kto z Was jest „hejterem”? oraz czy doświadczyliście kiedyś „hejtu” na sobie?

Otóż po pierwszym pytaniu nastąpiło milczenie i tego właśnie się spodziewałam. Na drugie pytanie dzieci z chęcią odpowiadały, z jakiego rodzaju „hejtem” miały lub mają do czynienia. Po wytłumaczeniu pojęcia „hejtu”, jego elementów
i zasad antyhejtowych, ponowiłam pytanie, czy uważają siebie za „hejterów”, skoro już wszystko omówiliśmy i wiedzą co to jest „hejt”. Ku naszemu zdziwieniu około 90% dzieci podniosło ręce. Nie bały się przyznać, że są „hejterami”. Wiedziały, że to, co robią na co dzień, jest właśnie „hejtem”! Wiedzą, że „hejt” może być stosowany w relacjach np.: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń – osoby obce w sieci, uczeń – rodzic. Niestety najgorszą i modną w ostatnich czasach formą stosowania „hejtu”, jest relacja rodzic – nauczyciel, a co za tym idzie, podważanie przez nas dorosłych autorytetu nauczyciela w oczach dzieci. Jest to bardzo niebezpieczne i obraca się przeciwko nam. Dzieci są tego świadome, wszystko to rozumieją i same potwierdziły, że tak nie powinno być.

Uczniowie wiedzą, że należy obserwować w szkole, czy ktoś obok nich nie potrzebuje pomocy lub wsparcia. Gdy ktoś w szkole jest nowy, gdy uczeń jest nieśmiały, gdy bardzo dobrze bądź słabo się uczy, a może ma nietypowe zainteresowanie, jest innego koloru skóry, wygląda inaczej niż jego rówieśnicy, gdy uczeń jest niepełnosprawny lub słabszy fizycznie – jest wręcz skazany na doświadczenie zjawiska „hejtu” wobec siebie. Poprosiłyśmy z panią policjantką dzieci, aby wykazywały więcej zrozumienia, empatii i sympatii wobec drugiej osoby.”

Ciągle dążymy do doskonałości, ale czy ona istnieje? Jakby nam się żyło, gdybyśmy wszyscy byli doskonali? Świat celowo jest różnoraki pod każdym względem, kwestia tylko, czy widzimy go w kolorach, czy szarościach. To zależy już tylko od nas.

Alternatywą dla zjawiska „hejtu” jest empatia, wrażliwość, odpowiedzialność za drugą osobę, a przede wszystkim tolerancja. To te wartości budują nas i naszą osobowość.

Dołóżmy jako dorośli wszelkich starań, aby młodsze pokolenia, które później będą się nami opiekowały, miały w sobie solidne pokłady najlepszych wartości, których nauczą się od nas. Więc my też, nie przestawajmy pracować nad sobą i bądźmy wzorem dla naszych dzieci.

Dr Katarzyna Karolska
Koordynator kampanii „Giżycko mówi NIE dla HEJTU”
Główny Specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Artykuł powstał w ramach kampanii „Giżycko mówi NIE dla HEJTU” pod patronatem burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, zainicjowanej w 2016 roku.

 

Warto zobaczyć:

FB profil Giżycko mówi NIE dla hejtu 

Zapraszamy również do obejrzenia naszych spotów

 

Pomocne linki:

https://fdds.pl/kampania-nie-hejtuje-reaguje-o-roli-swiadkow-hejtu/

https://fdds.pl/nie-hejtuje-reaguje-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-przeciwko-cyberprzemocy-i-mowie-nienawisci/

https://publicystyka.ngo.pl/nienawisc-i-hejt-w-sieci-dotyczy-coraz-wiekszej-liczby-nastolatkow-jak-z-nia-skutecznie-walczyc

Hejt internetowy – jak się przed nim bronić?

https://www.rp.pl/artykul/1194266-Hejt—Facebook-i-Fundacja-Dzieci-Niczyje-o-mowie-nienawisci-w-sieci.html

http://www.przytulhejtera.pl/

https://www.wosp.org.pl/hejt-mi-nie-gra

Komunikat – działania na rzecz kampanii przeciwko hejtowi w Giżycku

Hejt w sieci i jak z nim walczyć

https://jestnaswiecej.pl/

https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf

https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/akcje-konferencje-i-kampanie-spoleczne/6403-hejt-grozby-cyberprzemoc-seksualne-wykorzystywanie-dzieci-zglos-nielegalne-tresci-w-internecie

https://116111.pl/dzieci

https://www.niebieskalinia.pl/pomoc?start=12

 

Jesteś ofiarą lub świadkiem „hejtu” i potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Telefon 116 111 (codziennie od 12 do 22)

LiveChat na stronie 116111.pl/czat (pon-pt od 12 do 18)

Formularz kontaktowy na stronie 116111.pl/napisz (zawsze)

 

Tekst: mojegizycko.pl/ dr K. Karolska

Zdjęcie nagłówkowe: mojegizycko.pl/ K. Zadroga

 

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zobacz również

logo-NSP-1

logo-NSP-1

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Cze
14
pon
całodniowy Nieprzetarty Rejs I Edycja
Nieprzetarty Rejs I Edycja
Cze 14 – Cze 17 całodniowy
Nieprzetarty Rejs I Edycja
Nieprzetarty Rejs I Edycja 14 – 17 czerwca „Oczy Mazur” MCŻiTW | PZŻN (II edycja 6-9.09)Drukuj
Cze
17
czw
17:00 Spektakl KŁAMSTWO
Spektakl KŁAMSTWO
Cze 17@17:00 – 21:30
Spektakl KŁAMSTWO
Spektakl KŁAMSTWO 17 czerwca (czwartek) o godz. 17:00 i 19:00 Scena Giżyckiego Centrum Kultury   Kup bilet na godz. 17.00...
Cze
18
pt
całodniowy Świętujemy 4. urodziny Kina Nowa...
Świętujemy 4. urodziny Kina Nowa...
Cze 18 całodniowy
Świętujemy 4. urodziny Kina Nowa Fala
Świętujemy 4. urodziny Kina Nowa Fala   18 czerwca organizator GCKDrukuj
całodniowy XVIII Puchar Polski Żeglarzy Nie...
XVIII Puchar Polski Żeglarzy Nie...
Cze 18 – Cze 20 całodniowy
XVIII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych
XVIII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych 18 – 20  czerwca jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW I edycja | PZŻN (II edycja...
Cze
21
pon
całodniowy XXVII Mistrzostwa Polski Żeglarz...
XXVII Mistrzostwa Polski Żeglarz...
Cze 21 – Cze 24 całodniowy
XXVII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością
 XXVII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością 21 – 24 czerwca jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW (MSŻ)Drukuj
Cze
25
pt
całodniowy XVII Festiwal Sportów Wodnych Os...
XVII Festiwal Sportów Wodnych Os...
Cze 25 – Cze 27 całodniowy
XVII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych I edycja
XVII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych I edycja 25 – 27 czerwca  jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW | MSŻ (II...
Cze
26
sob
całodniowy I Warsztaty Żeglarskie i Motorow...
I Warsztaty Żeglarskie i Motorow...
Cze 26 – Lip 12 całodniowy
I Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW | PSŻN Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych (wszystkie...
całodniowy Międzysołecka Liga Piłki Nożnej ...
Międzysołecka Liga Piłki Nożnej ...
Cze 26 całodniowy
Międzysołecka Liga Piłki Nożnej | Półfinał 26.06.2021 Bystry (GOKiR Wilkasy)Drukuj
całodniowy Seniorada Klubu Seniora Wilkasy
Seniorada Klubu Seniora Wilkasy
Cze 26 całodniowy
Seniorada Klubu Seniora Wilkasy 26 czerwca Wilkasy (GOKiR Wilkasy)Drukuj
całodniowy Sobótka – obchody Nocy Świętojań...
Sobótka – obchody Nocy Świętojań...
Cze 26 całodniowy
Sobótka – obchody Nocy Świętojańskiej Sobota 26 czerwca Bystry  Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter