Giżycko - Oficjalna strona miasta

31/10/2020 , 0°C

Konsultacje | Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 2020-2035

03/08/2020

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833)

 

Burmistrza Giżycka

wykłada do publicznego wglądu

na okres 21 dni tj.  od 04.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

 

Aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2020-2035”.

 

Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. 114 w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi w formie:

– pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

– ustnie do protokołu w Urzędzie miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. 114,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@gizycko.pl),  w terminie do 25.08.2020 r.

 

Uwagi, zastrzeżenia lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag jest Burmistrz Giżycka.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
  2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, NT Group Sp. z o.o., dpo@gizycko.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z składaniem wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń zgodnie z artykułem 19 ust. 7 Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
  4. Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami.

OBWIESZCZENIE DO POBRANIA .PDF

 

grafika nagłówek: pixabay.com

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne „wyssał” z mlekiem matki pracującej we włocławskiej fabryce porcelany. Na początku starał się być karykaturzystą...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza pierwsza wystawa”. Prace eksponowane są na antresoli Stajni z Wozownią.  Kilka słów autorów o sobie...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w latach 1881–1973. Jest jednym z najsłynniejszych artystów XX wieku. Był niezwykle charyzmatycznym twórcą, o nietuzinkowym...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19 z 28 maja)  sala widowiskowa GCK (bilety – planowana sprzedaż w październiku) AKTUALIZACJA – BILETY...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
całodniowy NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
Lis 11 całodniowy
  OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa)  Drukuj
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa...
Lis
18
śr
całodniowy Scena słowa 2020
Scena słowa 2020
Lis 18 całodniowy
Scena słowa 2020 18 listopada Fundacja Teatr IOTADrukuj
Lis
25
śr
całodniowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia
Lis 25 całodniowy
Dzień Pluszowego Misia  25 listopada 2020 (środa) organizacja: MBPDrukuj

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski