Giżycko - Oficjalna strona miasta

15/01/2021

DOCENIAMY I PAMIĘTAMY | Sylwetki odznaczonych medalem za szczególne zasługi dla miasta

31/05/2020

Święto miasta czyli Dni Giżycka 2020 to dobra okazja by przypomnieć o osobach, które od lat poprzez swą codzienną działalność promują Giżycko i budują jego pozytywny wizerunek  nie tylko w kraju, ale także za granicą. 39 wyjątkowych osób, to 39 różnych historii. Gratulujemy i dziękujemy.

 

1. Irena Berentowicz – Naczelnik Miasta Giżycka w latach 1975-1981, twórczyni Towarzystwa Miłośników Ziemi Giżyckiej oraz Koncertów Organowych w kościele Ewangelickim.

We wniosku o nadanie medalu pojawiło się takie uzasadnienie: „za stworzenie planowania strategicznego rozwoju miasta, efektywną pracę jako ekonomista, skuteczną działalność w samorządzie terytorialnym w najtrudniejszych czasach historii polskiej, szeroką działalność społeczną, stworzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Giżyckiej i Koncertów Organowych w kościele ewangelickim, podjęcie ważnych dla miasta decyzji w okresie pełnienia funkcji Naczelnika Miasta: budowania ciepłowni, Szkoły Podstawowej nr 7, Polmozbytu”.

2. Bernard Czerwiński – lekarz, dyrektor szpitala, w latach 1964-1991 ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Giżycku. Stworzył podstawy kadrowe i bazowe giżyckiego szpitala, prowadził również pracę społeczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród pracowników służby zdrowia.

3. Lucjan Drab – „Medal za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka” został przyznany za efektywną pracę nauczycielską w zakresie kształcenia nauczycieli oraz stworzenie i wieloletnie kierowanie Technikum Elektrycznym w latach 1968-1984, placówki mającej w tym czasie pierwszą pozycję w makroregionie.

4. Ksiądz Józef Gromek – duchowny, pierwszy proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku w latach 1983-2005, prowadzący szeroką działalność społeczną na rzecz dzielnicy Wilanów.

5. Henryk Gierwel – nauczyciel muzyki, kreator zespołów artystycznych, który zasłużył się wieloletnią działalnością na rzecz kultury oraz pracą społeczną na rzecz środowiska.

6. Adam Kajetanowicz – przedsiębiorca, cukiernik, stworzył zakład produkcyjny osiągający wysoką ocenę w środowisku i dający nowe miejsca pracy, aktywnie uczestniczył w życiu społeczności Giżycka. Cukiernia „U Adama” Adam Kajetanowicz poprzez swoje produkty wspaniale promuje nasze miasto.

7. Wacław Koleśnik – prawnik, prowadzący wieloletnią pracę na rzecz sądownictwa. Swoją osobowością stworzył wzór pracownika do naśladowania, pełnił funkcję autorytetu społecznego w kwestiach ogólnomiejskich, działał społecznie na rzecz środowiska.

8. Walerian Macicki – lekarz z wieloletnią praktyką. We wniosku z 2002 r. czytamy: „za wieloletnią efektywną pracę medyczną, wzorowe prowadzenie oddziału wewnętrznego szpitala i doprowadzenie wielu młodszych kolegów do specjalizacji zawodowej”.

9. Ksiądz Prałat kpt. dr Zdzisław Mazur – duchowny, od 1992 roku proboszcz w parafii p. w. św. Brunona w Giżycku. Odznaczony w 2002 r. za efektywną pracę duszpasterską, a w szczególności działalność ekumeniczną oraz organizację imprez i świąt o wydźwięku patriotycznym, ponadto także za działalność pisarską i dydaktyczną na wyższych uczelniach rozsławiając nasze Giżycko.

10. Tadeusz Niedźwiecki – nauczyciel języka polskiego w latach 1963-2002 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, założyciel Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Dreptusie”. Medal przyznany za wyjątkowe zainteresowanie i pracę na rzecz wychowania młodych pokoleń, zaszczepienie w młodzieży ideałów ponadczasowych i osiągnięcia jego podopiecznych w konkursach, olimpiadach, a także w życiu osobistym oraz za działalność na rzecz aktywnego wypoczynku.

11. Grzegorz Paszkiewicz – oficer zawodowy, były dowódca 2. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Służby Czołgowo–Samochodowej w Giżycku. Medal został przyznany za wieloletnią efektywną pracę zawodową oraz wiele inicjatyw w pracy społecznej, które pozostawiły ślad na terenie miasta: amfiteatr w Twierdzy Boyen, działalność na rzecz integracji żołnierzy i ludności cywilnej, organizacji wielu imprez na rzecz Garnizonu i giżyckiej społeczności.

12. Ireneusz Szczepkowski – ekonomista. We wniosku z 6 maja 200 r. o nadanie „Medalu za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka” pojawiło się takie uzasadnienie: „za wieloletnią pracę na rzecz bankowości, doprowadzenie do rozbudowy banku i efektywną pracę w samorządzie terytorialnym”.

13. Bohdan Tubilewicz – nauczyciel, wychował wielu medalistów w zakresie kultury fizycznej, pracował społecznie na rzecz organizacji imprez masowych i tworzenia otwartych lodowisk w Giżycku. Trener drużyn złotego krążka w Szkole Podstawowej nr 2.

14. Edward Treszczyński – technik technolog przetwórstwa spożywczego. Przez wiele lat prowadził PSS Giżycko, włożył duży wkład pracy na rzecz zaopatrzenia mieszkańców miasta w najtrudniejszych czasach naszego kraju, prowadził pracę społeczną na rzecz miasta. Wniosek o nadanie medalu wpłynął do Rady Miejskiej 6 maja 2002 r.

15. Leon Żur – politolog, pisarz poruszający trudne problemy społeczne, prezes powiatowy PSL w latach 1971-1974, przez wiele lat pracował społecznie na rzecz miasta i działał na rzecz ruchu ludowego. Wniosek o nadanie „Medal za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka” wpłynął do Rady Miejskiej w 2002 r. i zawierał następujące uzasadnienie: „za wieloletnią pracę społeczną na rzecz miasta, działalność na rzecz ruchu ludowego, osiągnięcia pisarskie poruszające trudne problemy społeczne naszego państwa”.

16. Jan Lemancewicz – sportowiec, koronne dyscypliny to biegi długodystansowe, łyżwiarstwo i kolarstwo. laureat I Plebiscytu na Sportowca Giżycka w roku 1992. Propagator triathlonu na terenie Giżycka, promotor zdrowego stylu życia, reprezentujący nasze miasto na krajowych i światowych arenach sportowych.

17. Robert Graczyk – sportowiec, promował Giżycko w kraju oraz za granicą poprzez udział w wielu liczących się zawodach sportowych w windsurfingu na lodzie. Ma na koncie liczne zwycięstwa i tytuły w barwach MBSW Giżycko.

18. Marita Przedpełska-Winiarczyk – fizjoterapeutka, inicjatorka powstania w naszym mieście Dziennego Centrum Aktywności oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, powołanych przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. W placówkach pomoc znajdują zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Trzeba też wspomnieć o Integracyjnej Orkiestrze Perkusyjnej, która koncertuje w kraju i za granicą promując nasze miasto. Pani Marita działa w kierunku ciągłego ulepszania i dostosowywania placówki do potrzeb oraz oczekiwań osób niepełnosprawnych, i skutecznie pozyskuje na to fundusze zewnętrzne. Laureatka „Nagrody Świętego Brunona Patrona Giżycka” w kategorii zdrowie, w 2016 r.

19. Ksiądz Kazimierz Gryboś – duchowny, proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego w Giżycku w latach 1991-2011 (kościół wybudowany w latach 1993-1999). Inicjator i współorganizator pieszych pielgrzymek, ogromnie zaangażowany w niesienie pomocy osobom potrzebującym, zaangażowany w spotkania ekumeniczne. W latach 1992-2002 pełnił również obowiązki kapelna wojskowego w Giżycku. Współpracował ze związkami sybirackimi, żołnierzy AK, NSZZ Solidarność, czego owocem było m.in. wybudowanie pomnika poświęconego Żołnierzom AK i Sybirakom „ludziom przebywającym na nieludzkiej ziemi”, dziś stanowiącego dla mieszkańców symbol i miejsce patriotycznych uroczystości. Giżycczanin roku 2000.

20. Katarzyna Limanowska – trenerka łyżwiarstwa szybkiego, pracowała społecznie, wychowała wielu medalistów w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowała liczne imprezy z młodzieżą. Pod jej okiem w Szkole Podstawowej nr 2 działały błękitne sztafety, odnoszące sukcesy w kraju. Wychowankami Pani Limanowskiej były m.in. aktorka Maria Pakulnis i Ewa Wasilewska-Borkowska, najbardziej utytułowana giżycka zawodniczka w łyżwiarstwie szybkim i jedyna pochodząca z Giżycka olimpijka, polska panczenistka, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski.

21. Bożenna Maria Mrozinkiewicz – notariusz, od września 1980 r. członek „Solidarności”, czynnie uczestniczyła w zakładaniu struktur związku w Giżycku, popularyzowała ideały „Solidarności”, udzielała bezpłatnych porad prawnych, internowana, za niezaprzestanie działalności związkowej otrzymała wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności. Po powrocie z więzienia nie mogła pracować w zawodzie, pracowała fizycznie i nadal działała w podziemiu giżyckich struktur. W 1989 r. wznowiła udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Wyróżniona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie prowadzi własną kancelarię notarialną, wspomaga finansowo NSZZ Solidarność, prowadzi działalność charytatywną, wspiera inicjatywy sportowe dla młodzieży.

22. Szczepan Szumowski – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku, który niezwykle przedsiębiorczo wprowadził giżycki zakład do czołówki najlepszych mleczarni w kraju, a także najprężniejszych przedsiębiorstw w województwie, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i zatrudniając ponad 300 osób. Giżycka mleczarnia posiada wieloletnią tradycję i wiarygodną markę. Na jej sukces, dotychczasowe osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia składa się profesjonalizm, doświadczenie oraz odpowiednie zarządzanie firmą. W ostatnim dwudziestoleciu największe w mieście przedsiębiorstwo, które zajmuje około 4 ha terenu, zwiększyło produkcję prawie o 900% i produkuje wyroby doceniane przez branżę oraz konsumentów. Dwukrotny laureat „Nagrody Świętego Brunona Patrona Giżycka” w kategoriach: „Ambasador Giżycka” (2019 r.) oraz „Gospodarka” (2016 r.).

23. Andrzej Lessman – Prezes giżyckiego Koła Żołnierzy Armii Krajowej, założyciel koła historycznego AK, jeden z inicjatorów budowy Pomnika poświęconego Pamięci Żołnierzom AK i postawienia Krzyża Katyńskiego. Jako żołnierz AK brał udział w pracy konspiracyjnej, prowadził kolportaż pracy, czy mały sabotaż w fabryce amunicji. Od roku 1986 mieszka na stałe w Giżycku, 4 lata później działa już w strukturach Związku Żołnierzy AK. Bierze udział w lekcjach historycznych z młodzieżą, z którą dzieli się swoimi doświadczeniami, spotkaniach z kombatantami oraz żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Laureat, w 2020 r., „Honorowej Statuetki” w ramach Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka”.

24. Barbara Moszyk – działaczka społeczna, w latach 1994 – 2012 była przewodniczącą NSZZ Solidarność w Giżycku i reprezentowała nasze miasto w strukturach regionalnych. Za czynny udział w przemianach demokratycznych w Polsce i działalność w warmińsko-mazurskiej „Solidarności” Prezydent Bronisław Komorowski przyznał jej Złoty Krzyż Zasługi. Barbara Moszyk wspólnie z Lechem Wałęsą legendą Solidarności laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, prezydentem III RP w roku 2005 otwierała w giżyckiej Twierdzy Boyen stałą wystawę poświęconą „Solidarności”. W sali muzealnej zgromadzono wiele pamiątek z czasów, kiedy rodziła się demokratyczna opozycja, wśród nich m.in.: maszyny do produkcji ulotek, znaczki z logo związku, korespondencja osób internowanych, wykonane przez nich kości do gry z chleba, karty, zdjęcia, ulotki, prasa podziemna i talony na żywność, czy drelich więzienny giżycczanki, byłej dyrektor giżyckiego szpitala  Haliny Sarul, działaczki internowanej w czasie stanu wojennego w gołdapskim więzieniu dla kobiet. W muzeum można również zobaczyć narzędzia pracy funkcjonariuszy SB – miniaturową aparaturę podsłuchową, niewielkich rozmiarów aparat fotograficzny, maszynę do pisania, na której sporządzano raporty.

25. Antoni Wojciechowicz – nauczyciel wychowania fizycznego, działacz środowiska żeglarskiego, pedagog, trener łyżwiarstwa i działacz sportowy, od 1959 roku pracował w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych, w latach 1970-1981 jako dyrektor jednostki. Autor wydawnictw i publikacji m.in. o Giżycku, autor książki „Wspomnienia, wspomnienia – moje lata dziecięce w Wilnie”, pielęgnujący zagadnienia historii w szczególności dotyczących naszego miasta. Upamiętniony w 2020 r. giżycką „Statuetką Pamięci”.

26. Grzegorz Białuński – Prorektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w latach 1991-1996 nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Giżycku, w latach 1996-2001 kustosz Archiwum Mazurskiego w Giżycku, zaangażowany w wydawanie pisma naukowego Masovia. Przez wszystkie lata swojej działalności wydał wiele publikacji dotyczących Giżycka oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Był organizatorem konkursów historycznych, sesji naukowych, wystaw historycznych. Aktywny członek Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen, redaktor pisma Feste Boyen, członek działającej przy TMTB rady naukowej, która miała znaczący udział przy pracach konserwatorskich w Twierdzy. Profesor Grzegorz Białuński został też redaktorem wydanej w 2012 roku monografii Giżycka. Upamiętniony w 2019 r. giżycką „Statuetką Pamięci”.

27. Edward Hincman – znany społecznik działający na rzecz młodzieży i mieszkańców Giżycku w zakresie sportu i rekreacji. Praca Pana Hincmana od wielu pokoleń oparta jest na bezinteresownym, społecznym organizowaniu turniejów, rozgrywek, a także wychowaniu młodzieży w duchu sportu i rywalizacji. W drużynach Pana Edwarda zaczynało swoje sportowe życie, a nawet kariery wielu giżycczan grających później w Legii Warszawa, Widzew Łódź, Cracovii. Laureat „Nagrody Św. Brunona Patrona Giżycka” w 2017 r., w kategorii: społecznik.

28. Jerzy Gawarecki – współzałożyciel i prezes Towarzystwa Kolarskiego „Masters Giżycko”, pięciokrotny uczestnik Mistrzostw Świata kolarzy Masters, organizator wielu wyścigów MTB, kryteriów ulicznych o Puchar Burmistrza, wyścigów międzynarodowych, półmaratonów rolkarskich. Współzałożyciel Giżyckiego Stowarzyszenia Łyżwiarskiego, reaktywator hokeja na lodzie w Giżycku.

29. Ryszard Wojciech Chodakowski – założyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, współpracującego  ze specjalistycznymi ośrodkami i środowiskami konserwatorskimi w Polsce, popularyzującego wiedzę na temat historii Twierdzy i historii regionu. Współredaktor wydawanego przez TMTB pism Feste Boyen i Masovia, inicjator letnich seminariów studentów Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, organizator  wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym i sportowym realizowanych we współpracy z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Za swoją działalność został odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, srebrną i złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Decyzją starosty giżyckiego na wniosek wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w 2008 roku został ustanowiony społecznym opiekunem zabytków.

30. Wojciech Marek Darski – poeta, prozaik, publicysta, laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Posiada bogaty dorobek literacki publikowany w kraju i za granicą. Od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku popularyzuje w swojej twórczości Giżycko i okolice oraz region Warmii i Mazur.  Podejmuje wiele ciekawych przedsięwzięć w zakresie działalności literackiej oraz społecznej na rzecz naszego miasta i regionu. Uczestniczył w międzynarodowych projektach m.in. przy realizacji filmów dokumentalnych ukazujących krajobraz i mieszkańców regionu Warmii i Mazur. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska” w Giżycku i autor przewodników turystycznych dotyczących Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zorganizował wiele wystaw artystycznych, był moderatorem warsztatów dla przedsiębiorców turystycznych. W 2013 roku Wojciech Marek Darski uruchomił w Giżycku własne wydawnictwo „Mazury od środka”, a jedną z pierwszych publikacji była książka, pt. „Giżycko od środka. Przewodnik po mieście” wydana w 2014 roku.

31. Janusz Połujan – zasłużony Sybirak, działacz społeczny, zaangażowany w pracę na rzecz działkowców oraz PCK. Od 2000 roku zaangażowany w działalność Związku Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego, w którym pełni funkcję prezesa i aktywnie działa na rzecz Sybiraków i pamięci o Polakach zsyłanych na Sybir. Od wielu lat uczestniczy w prelekcjach  i spotkaniach z młodzieżą opowiadając o ludzkich tragediach i swoich przeżyciach na Sybirze. Za działalność otrzymał Srebrny Krzyż PCK, Krzyż Zesłańców Sybiru, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Sybiraka, Medal „Pro Memoria”. Pan Połujan od wielu lat integruje środowisko Sybiraków i giżyckiej młodzieży, krzewi pamięć o Sybirakach, dba o propagowanie prawdy historycznej wśród młodego pokolenia naszych mieszkańców.

32. Stefan Lempiecki – długoletni działacz społeczny, propagator zdrowego stylu życia i aktywności seniorów, od 14 lat zaangażowany w działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Giżycku. Inicjator wielu spotkań integracyjnych dla seniorów, m.in. „Biesiady Wileńskiej”, współtwórca i kreator imprezy „Piernikalia – czyli Juwenalia Emerytów”. Zaangażowany w pracę społeczną w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry”, przez 11 lat wspierał swoimi przedsięwzięciami Klub Sportowy „Mamry” Giżycko, gdzie był aktywnym zawodnikiem sekcji koszykówki i lekkiej atletyki, przez 12 lat instruktor w stopniu harcmistrza w Związku Harcerstwa Polskiego.

33. Mieczysław Smoleński – założyciel firmy budowlanej, od 1975 r. aktywny członek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Za pracę na rzecz szkolenia uczniów w zawodzie budowlanym odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Platynową Odznaką Jana Kilińskiego. Wielu jego uczniów do dziś prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej w Giżycku. W 2001 r. współzałożyciel Społecznego Klubu Kolarsko-Szachowego w Giżycku, gdzie sprawuje funkcję prezesa. Od wielu lat pracuje społecznie na rzecz Giżycka i mieszkańców. Wybudował fundament pod pomnik Żołnierzy AK i Sybiraków oraz Krzyż Katyński. Od 10 lat współpracuje z Klubem Seniora, bierze aktywny udział w organizacji imprez związanych z działalnością Klubu. Uczestniczył w budowie Kościoła Św. Maksymiliana Marii Kolbe, członek Rady Parafialnej oraz Akcji Katolickiej.

34. Tadeusz Kostrzewa – przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą i produkcję nowoczesnych kotłów C.O. i bojlerów  od roku 1978. Innowacyjne rozwiązania technologiczne wpływają na systematyczny rozwój firmy, czego efektem jest rozbudowa zakładu oraz zwiększenie zatrudnienia. Klientami giżyckiego przedsiębiorstwa jest wielu odbiorców w kraju i za granicą. Przedsiębiorstwo przeprowadza nieustanne modernizacje korzystając ze środków unijnych. Budowana od wielu lat marka firmy pozytywnie wpływa na wizerunek miasta. Poprzez swoje działania zawodowe Pan Kostrzewa przyczynia się również do promocji Giżycka.

35. Marzanna i Wacław Kiezikowie – przedsiębiorcy, właściciele firmy „Mark” produkującej sękacze mazurskie, sprzedawane w całym kraju. Rodzinna firma „Mark” prowadzona przez Państwo Kiezików od 1990 roku specjalizująca się w produkcji sękaczy wg tradycyjnej receptury ludowej stała się rozpoznawalną marką kojarzoną z Giżyckiem. Dzięki systematycznej pracy oraz ciągłej modernizacji zakładu firma zbudowała gęstą sieć sprzedaży swojego produktu uzyskując wiele nagród i wyróżnień za wysoką jakość produktu. Sękacz Mazurski został wpisany również na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Giżycki sękacz jest cenionym na rynku produktem, często wykorzystywanym jako reprezentacyjny prezent w kontaktach biznesowych i samorządowych. Buduje pozytywny wizerunek Giżycka w kraju i za granicą. 

36. Roman Warecha – przedsiębiorca, jeden z założycieli i członek Zarządu firmy „Polamp” Sp. z o.o., działającej na lokalnym rynku od lat ’90. Obecnie firma zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i prowadzi działalność na terenie Polski i poza granicami kraju. Posiada swoje oddziały, m.in. w Olsztynie i Grodzisku Mazowieckim. Specjalizuje się w produkcji rozdzielnic, źródeł światła, komponentów elektrycznych i oświetlenia świątecznego. Jest rozpoznawalną marką w swojej branży. Długoletnia działalność firmy ma swój pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miasta i rynek pracy. Od kilku lat przy współpracy z firmą „Polamp” realizowane jest świąteczne dekorowanie Giżycka, którego forma jest bardzo pozytywnie odbierana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. 

37. Janusz Sampławski – przedsiębiorca, współwłaściciel firmy „Polamp”, działającej na lokalnym rynku od lat ’90. Obecnie firma zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i prowadzi działalność na terenie Polski i poza granicami kraju. Posiada swoje oddziały, m.in. w Olsztynie i Grodzisku Mazowieckim. Specjalizuje się w produkcji rozdzielnic, źródeł światła, komponentów elektrycznych i oświetlenia świątecznego. Jest rozpoznawalną marką w swojej branży. Długoletnia działalność firmy ma swój pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miasta i rynek pracy. Od kilku lat przy współpracy z firmą „Polamp” realizowane jest świąteczne dekorowanie Giżycka, którego forma jest bardzo pozytywnie odbierana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. 

38. Krzysztof Kossakowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska”, współorganizator cyklu „Spotkania z historią”. Jego zaangażowanie i aktywność społeczna obejmuje wszelkie sfery życia publicznego. Od 1992 roku z powodzeniem uczestniczy w działaniach Wspólnoty Mazurskiej, jednego z najbardziej aktywnych stowarzyszeń w mieście. Przy jego udziale i wsparciu rozpoczęła się nowa, interesująca karta w historii Stowarzyszenia. W latach 2003 – 2005 i od 2013 roku do dziś jest Przewodniczącym Zarządu Wspólnoty Mazurskiej. Z podejmowanych przez niego działań wyraźnie wynika, że nadaje tej organizacji obywatelski profil. Wśród najważniejszych warto wymienić: organizowanie debat na istotne dla miasta tematy, wyjazdów przyrodniczych, spływów kajakowych, spotkań Miłośników Małych Mazurskich Miasteczek. Krzysztof Kossakowski od lat społecznie koordynuje działania popularno-naukowe upowszechniające wiedzę o naszym mieście. Od 2012 roku z jego inicjatywy organizowane są spotkania historyczne pn. Od niemieckiego Lotzen do polskiego Giżycka. Od 2014 roku wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Giżycku organizuje spotkania literackie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się cykl pn. „Literatura na wodzie” czy „Cztery pory roku z literaturą”.

Opracowanie: Magdalena Telak

 

Foto: UM Giżycko

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet z SMALL BAND
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety)...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter