Giżycko - Oficjalna strona miasta

18/01/2021

Top Inwestycje Komunalne 2020 | Relacja z wręczenia nagród

28/05/2020

Kładka na kanale Łuczańskim znalazła się w gronie najlepszych 10. inwestycji samorządowych nagrodzonych w IX edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne. Wręczenie nagród odbyło się 27 maja, podczas EEC Online, czyli internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wydarzenie co roku przyciąga wielu znakomitych gości: samorządowców, dyplomatów, polityków, ekspertów. 

Konkurs Top Inwestycje Komunalne jest organizowany co roku przez Portalsamorzadowy.pl i Grupę PTWP. Kapituła konkursowa wybiera i nagradza projekty wyróżniające się skalą oraz pozytywnym wpływem na gospodarkę, region i mieszkańców. Ocena projektów Top 10 Inwestycji Komunalnych 2020 była możliwa dzięki eksperckiej Radzie Konsultacyjnej, działającej pod przewodnictwem prezydenckiego ministra, Andrzeja Dery.

 

 

Giżycko znalazło się w gronie nagrodzonych dzięki kładce na kanale w Giżycku. Projekt zgłoszono jako „Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim”.

Wartość inwestycji: 12 276 695,44 zł.

Finansowanie inwestycji: współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ok. 7 105 405,56 zł (80,93% kwoty wydatków kwalifikowalnych 8 779 693,02)

Data zakończenia inwestycji: 29.01.2020 r.

Nazwa inwestora: Gmina Miejska Giżycko

Inwestycja stanowiła fundamentalne przedsięwzięcie zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i finansowym. Koszt budowy kładki stanowił około 10 proc. budżetu miasta.

Przedmiotowa inwestycja była kluczowym elementem w komunikacji miejskiej. Giżycko podzielone jest na dwie części Kanałem Łuczańskim. Oba brzegi połączone były zabytkowym mostem obrotowym (jednym z nielicznych w Europie) oraz kładką dla pieszych wybudowaną w ubiegłym stuleciu. Wychodząc problemowi naprzeciw, powstał obiekt, który poprzez zastosowanie odpowiednich spadków ciągów pieszo-rowerowych i budowę wygodnych schodów umożliwia poruszanie się mieszkańcom między dwoma brzegami kanału bez przeszkód architektonicznych.

Dodatkowo w ramach inwestycji powstało miejsce służące rekreacji oraz wyremontowana została cześć kanału.

Cały obiekt poprzez zastosowanie konstrukcji sprężonej oraz wypełnienie balustrad szkłem sprawia wrażenie lekkiej konstrukcji, która nie zaburza ładu przestrzennego, a w połączeniu ze stonowaną kolorystyką stanowi uzupełnienie zagospodarowania części miasta, która objęta jest ochroną konserwatorską.


Giżycki projekt zyskał także duże poparcie internautów w głosowaniu czytelników portalu samorządowego. Na kładkę zagłosowało 2586 osób! Zwycięzcą głosowania internetowego zostały jednak Kielce, z którymi Giżycko do końca walczyło o głosy. 
 

TOP 10 – czyli wszyscy laureaci konkursu Top Inwestycji Komunalnej 2020:

  • Mobilny MOF Stalowej Woli
  • Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim
  • Ostrowski Rynek Energetyczny
  • Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu
  • Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
  • Centrum Usług Społecznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  • Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego
  • Kompostownia w Gdańsku
  • Nowy szpital powiatowy w Żywcu
  • Rewitalizacje w Gdyni.

 

Dziękuję wszystkim którzy brali udział przy realizacji projektu, od pomysłu przez projektowanie, konkurs, realizację aż do dzisiaj kiedy otrzymujemy nagrodę. Dziękujemy oczywiście czytelnikom portalu samorządowego za docenienie, bo do ostatniej chwili, z Kielcami trwała bardzo poważna rywalizacja, ale gratuluje Kielcom, wyprzedziliście nas na ostatniej prostej znaczna ilością głosów – powiedział burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podczas wręczania nagród.

 

 

 

 

 

 

 


Informacja prasowa organizatora

 

Top Inwestycje Komunalne 2020

Najlepsze projekty nagrodzone podczas EEC Online

Katowice, 27 maja 2020 r. – Top Inwestycje Komunalne 2020, najlepsze projekty dla gospodarki, regionu i mieszkańców na przestrzeni ostatniego roku, zrealizowano w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Giżycku, Grudziądzu, Kielcach, Lędzinach, Ostrowie Wielkopolskim, Stalowej Woli oraz Żywcu. Laureaci 9. edycji plebiscytu, który towarzyszy największej imprezie biznesowej Europy Centralnej, zostali uhonorowani 27 maja br. podczas EEC Online, internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Okoliczności wręczenia nagród w tym roku są szczególne z dwóch powodów. 27 maja to Dzień Samorządowca, obchodzony na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Po raz pierwszy wyróżnienia przyznajemy zdalnie w ramach EEC Online, czyli internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu portalsamorzadowy.pl. – Niezmiennie celem konkursu Top Inwestycje Komunalne pozostaje pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców – dodaje.

Na liście 25. finalistów znalazły się projekty komunalne oddane do użytku w 2019 r. lub zrealizowane w co najmniej 50 proc. (na dzień 31 grudnia 2019 r.). Spośród tego grona nagrodzonych zostało 10 inwestycji prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej. Najlepszą inwestycję wskazali również internauci.

 

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020:

page2image1800928

Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli

W ramach projektu kupiono 10 autobusów elektrycznych (bezemisyjnych) i 9 niskoemisyjnych. Autobusy zostały wyposażone w biletomaty, tablice informacyjne, gniazdka do ładowania telefonów komórkowych. Wprowadzono również bilet elektroniczny. W Nisku wybudowano dwa centra przesiadkowe i ścieżki rowerowe, a w gminach Pysznica i Zaleszany m.in. zatoki autobusowe wraz z wiatami oraz parkingi „park&ride” i „bike&ride”. Finansowanie inwestycji pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych miasta. Wartość inwestycji: ponad 44 mln złotych.

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim

Inwestycja stanowi kluczowy elementem w komunikacji miejskiej Giżycka. Miasto podzielone jest na dwie części Kanałem Łuczańskim. Nowo powstały obiekt, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków ciągów pieszo-rowerowych i budowę wygodnych schodów umożliwia poruszanie się mieszkańcom między dwoma brzegami kanału bez przeszkód architektonicznych. Dodatkowo w ramach inwestycji powstało miejsce służące rekreacji oraz wyremontowana została cześć kanału giżyckiego. Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pozostałą kwotę uzupełnił wkład własny miasta. Wartość inwestycji: ponad 12 mln złotych.

Ostrowski Rynek Energetyczny

Ostrowski Rynek Energetyczny to nazwa projektu klastra energetycznego, który został zawiązany na terenie powiatu ostrowskiego. Głównym zadaniem inwestycji jest połączenie ze sobą lokalnych wytwórców energii elektrycznej z odbiorcami w celu zorganizowania pomiędzy nimi bezpośredniego obrotu energią elektryczną, z pominięciem spółek handlowych z tradycyjnej zawodowej energetyki. Całość została sfinansowana z budżetu spółki komunalnej Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Wartośćinwestycji: 1,5 mln zł.

Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

Inwestycja obejmuje osiedla mieszkaniowe Kopernika, Strzemięcin oraz Mniszek w Grudziądzu. Realizacja projektu polegała na budowie sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami oraz na modernizacji indywidualnych węzłów cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowie w ich miejsce węzłów indywidualnych. W ramach przedsięwzięcia zostało lub zostanie zmodernizowanych bądź wybudowanych łącznie 114 węzłów, powstanie także ponad 10 km sieci ciepłowniczych preizolowanych. 72 proc. kosztów inwestycji to dotacja z NFOŚiGW. Wartość inwestycji – ponad 20 mln złotych.

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Muzeum Pamięci Sybiru zlokalizowane jest w kompleksie budynków przy ul. Węglowej 8 w Białymstoku. Inwestycja objęła adaptację historycznego obiektu wraz z jego rozbudową do powierzchni ok. 5 tys. mkw. na potrzeby Muzeum oraz rewitalizację jednego magazynu i jego najbliższego otoczenia wraz z torami kolejowymi w kompleksie obiektów wojskowych z lat 30. XX wieku, którymi w latach 40. odjeżdżały transporty z mieszkańcami Białegostoku i regionu na Sybir. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie niespełna 10 mln zł. Wartość inwestycji to 44 mln zł.

Centrum Usług Społecznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Inwestycja nadała nowe funkcje użytkowe zdegradowanemu budynkowi poprzemysłowemu, uzupełniając istniejącą infrastrukturę społeczną położoną w Lędzinach. W Centrum Usług Społecznych znajdują się: Dzienny Dom Pomocy Społecznej i klub seniora. Te dwie instytucje zajmą parter. Na pierwszym piętrze są mieszkania dla seniorów. Drugie piętro to mieszkania chronione oraz mieszkania dla ofiar przemocy domowej. Inwestycję sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Wartość inwestycji to 11 mln złotych.

 

Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego

CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach stanowi nowoczesne i nowatorskie podejście do edukacji zawodowej uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych z województwa świętokrzyskiego. W skład założenia projektowego wchodzą trzy połączone ze sobą zespoły obiektów: trzykondygnacyjna część dydaktyczna, jednokondygnacyjna część zespołu 24 pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz dwukondygnacyjna część administracyjna. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. Wkład z budżetu Miasta Kielce wynosi 32 procent całej kwoty. Wartość inwestycji to 49 mln złotych.

Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego zdobyło także nagrodę internautów.

 

Kompostownia w Gdańsku

Hermetyczna kompostownia to w pełni zadaszony obiekt składający się z czterech przestrzeni, w których zachodzą poszczególne etapy procesu kompostowania. Na inwestycję składają się: hala przyjęcia, 16 komór dynamicznego kompostowania, hala dojrzewania, biofiltr o powierzchni 1230 mkw. wykonany w konstrukcji żelbetowej, zwieńczony dwoma kominami. Do tej pory w Zakładzie Utylizacyjnym produkowano z odpadów bio „kompost SK-8” rekomendowany do zieleni. Nowa inwestycja umożliwia wprowadzenie na rynek kompostu, który można wykorzystywać również w uprawie roślin jadalnych. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość inwestycji to 48 mln zł.

 

Nowy szpital powiatowy w Żywcu

Inwestycja powstała dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu i jest jedyną tego typu w Polsce. Umowa na budowę nowego szpitala w Żywcu została zawarta pomiędzy powiatem żywieckim a firmą InterHealth Canada. Nowy szpital znajduje się w jednym budynku, z funkcjonalnym układem wszystkich pomieszczeń, pozwalającym na zoptymalizowanie pracy personelowi medycznemu. Większość świadczeń medycznych oraz badań będzie wykonywana pod jednym dachem i jeśli to możliwe z punktu widzenia medycznego – podczas jednej wizyty. Wartość inwestycji tej inwestycji to 220 mln zł.

Rewitalizacje w Gdyni

Gdynia postawiła na rewitalizację na taką skalę, jakiej dotąd w mieście nie było – jeśli chodzi o liczbę zaplanowanych działań inwestycyjnych i ich rozmiar. Nagroda dotyczy trzech inwestycji:
– rewitalizacji Kamiennej Góry w Gdyni. Inwestycji wartej ponad 24 mln zł,
– rewitalizacja obszaru Opata Hackiego – Zamenhofa (ZOH). Wartość tej inwestycji to blisko 25 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 13,1 mln zł,

– rewitalizacja dzielnicy Oksywie. Wartość inwestycji ponad 25 mln zł, z czego ok. 17,1 mln zł wyniosło unijne dofinansowanie.

 

Gala Top Inwestycje Komunalne 2020 towarzyszyła EEC Online, internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wydarzenie stanowi wstęp do szerszej debaty – Grupa PTWP planuje organizację XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej w dotychczasowej formule, wraz z European Tech and Start-up Days, w dniach 2-4 września br

Więcej informacji o konkursie Top Inwestycje Komunalne 2020: www.portalsamorzadowy.pl

W skład Rady Konsultacyjnej konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020 weszli: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prawnik, samorządowiec; Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, WNP.PL i PulsHR.pl; Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca serwisu PortalSamorzadowy.pl; Bartosz Mysiorski, prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno- Prywatnego; Jan Olbrycht, europoseł, doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny; Andrzej Płonka, starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich; Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prezes Tarnowskich Wodociągów; Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku; Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days – spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

 

Więcej informacji:
Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu European Start-up Days – www.estartupdays.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

Zapraszamy również:
Facebook: facebook.com/EECKatowice oraz facebook.com/estartupdays/
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2020 #EEC2020 oraz twitter.com/estartupdays Instagram: www.instagram.com/estartupdays/ #ESD #ESD2020

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, rzecznik prasowy EEC/Imago PR M. 609 808 119, E. marta.stach@imagopr.pl

 

 

 

 

 

 

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet z SMALL BAND
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety)...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter