Giżycko - Oficjalna strona miasta

26/10/2020 , 0°C

PRZETARG stoiska sezonowe | dzierżawa terenów przy ul. Nadbrzeżnej i Kolejowej

08/05/2020

Przetarg na dzierżawę terenów nad kanałem Łuczańskim,
na pl. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza i w okolicy plaży miejskiej
na stoiska handlowe w sezonie 2020 odbędzie się 21 maja.

 

SZCZEGÓŁY

Wyciąg z ogłoszenia przetargowego         

OGŁOSZENIE NR  49/2020 (tekst ujednolicony)

 

BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę terenów, położonych przy ul. Nadbrzeżnej i Kolejowej w Giżycku, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe.

 

INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenów, położonych przy ul. Nadbrzeżnej i Kolejowej w Giżycku, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe, według poniższego wykazu:

 

 1. część działek o nr ewid. 594/6 (KW OL1G/00013206/3) oraz 584 (KW OL1G/00023592/8), położonych w Giżycku przy Nadbrzeżnej o pow. ok. 50 m2;
 2. część działek o nr ewid. 647/8 (KW OL1G/00017130/7) oraz 638/4 (KW OL1G/00050553/1), położonych w Giżycku przy Kolejowej o pow. ok. 150 m2;
 3. część działki o nr ewid. 1401 (KW OL1G/00024062/1), położona w Giżycku przy Kolejowej o pow. ok. 15 m2;
 4. część działek o nr ewid. 1401 oraz 1409 (KW OL1G/00024062/1), położona w Giżycku przy Kolejowej o pow. ok. 15 m2;
 5. część działki o nr ewid. 309/1 (KW OL1G/00026019/9) , położona w Giżycku przy Nadbrzeżnej o pow. 6 m2(pawilon handlowy nr 1).
 6. część działki o nr ewid. 309/1 (KW OL1G/00026019/9) , położona w Giżycku przy Nadbrzeżnej o pow. 6 m2(pawilon handlowy nr 2).
 7. część działki o nr ewid. 309/1 (KW OL1G/00026019/9), położona w Giżycku przy Nadbrzeżnej o pow. 6 m2(pawilon handlowy nr 3).
 8. część działki o nr ewid. 309/1 (KW OL1G/00026019/9), położona w Giżycku przy Nadbrzeżnej o pow. 6 m2(pawilon handlowy nr 4).
 9. część działki o nr ewid. 309/1 (KW OL1G/00026019/9), położona w Giżycku przy Nadbrzeżnej o pow. 6 m2(pawilon handlowy nr 5).

 

 1. Rodzaj umowy
 2. umowa dzierżawy na czas oznaczony od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – dotyczy terenów wymienionych w punkcie: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
 3. umowa dzierżawy na czas oznaczony od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2022 r. – dotyczy terenu wymienionego w punkcie: 1.2, z możliwością prowadzenia działalności w okresach:

– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,

– od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.,

– od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

 1. W odniesieniu do terenów wymienionych w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ustala się następującewywoławcze stawki czynszu netto za cały okres trwania umowy – (1 czerwiec 2020 r. – 30 wrzesień 2020 r.):

 

Za teren wymieniony w pkt 1.1.: 4500 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.3.: 1350 zł netto

Wadium: 200 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.4.: 1350 zł netto

Wadium: 200 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.5. (pawilon handlowy nr 1): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.6. (pawilon handlowy nr 2): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.7. (pawilon handlowy nr 3): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.8. (pawilon handlowy nr 4): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.9. (pawilon handlowy nr 5): 5000 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

W odniesieniu do terenu wymienionego w pkt 1.2 ustala się następującą wywoławczą stawkę czynszu netto odrębnie za każdy z okresów wymienionych w pkt 2b tiret 1-3: 35000 zł netto

Wadium: 1000 zł

Postąpienie minimalne: 500 zł.

 

 1. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 równych ratach: I rata płatna przed zawarciem umowy i następne kolejno: do 30 czerwca 2020 r, 30 lipca 2020 r. i 30 sierpnia 2020 r. na rachunek Gminy Miejskiej Giżycko wskazany w umowie dzierżawy – dotyczy terenów wymienionych w punkcie: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

 

Czynsz dzierżawny za teren wymieniony w pkt 1.2 płatny będzie:

– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. w 4 równych ratach: I rata płatna przed zawarciem umowy i następne kolejno: do 30 czerwca 2020 r, 30 lipca 2020 r. i 30 sierpnia 2020 r.,

– od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w 2 równych ratach: I rata płatna do 29 kwietnia 2021 r. II rata płatna do 30 lipca 2021 r,

– od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w 2 równych ratach: I rata płatna do 29 kwietnia 2022 r. II rata płatna do 30 lipca 2022 r,

 1. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało ponadto uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

 

WADIUM, MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU

 1. Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 21 maja 2020 roku w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku. Licytację będą się odbywały w kolejności:

– teren wymieniony w pkt 1.1. godz. 10.00

– teren wymieniony w pkt 1.2. godz. 10.30

– teren wymieniony w pkt 1.3. godz. 11.00

– teren wymieniony w pkt 1.4. godz. 11.30

– teren wymieniony w pkt 1.5. godz. 12.00

– teren wymieniony w pkt 1.6. godz. 12.30

– teren wymieniony w pkt 1.7. godz. 13.00

– teren wymieniony w pkt 1.8. godz. 13.30

– teren wymieniony w pkt 1.9. godz. 14.00

 1. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 05.2020 r. (włącznie) na konto PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.
 2. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy w dniu 29.05.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Giżycku pok. 121 bez usprawiedliwienia, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 5. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 87 732 41 11 wew. 5.

 

Załączniki do obwieszenia: https://www.gizycko.pl/data/images/file/Zalączniki%20do%20ogłoszenia%20nr%2049_2020.pdf

Publikacja w BIP: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/11526/wiadomosc/517847/obwieszczenie_nr_492020_przetarg_ustny_nieograniczony_na_dzierza

Foto nagłówek: UM Giżycko mojegizycko.pl / Tomasz Karolski

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne „wyssał” z mlekiem matki pracującej we włocławskiej fabryce porcelany. Na początku starał się być karykaturzystą...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza pierwsza wystawa”. Prace eksponowane są na antresoli Stajni z Wozownią.  Kilka słów autorów o sobie...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w latach 1881–1973. Jest jednym z najsłynniejszych artystów XX wieku. Był niezwykle charyzmatycznym twórcą, o nietuzinkowym...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19 z 28 maja)  sala widowiskowa GCK (bilety – planowana sprzedaż w październiku) AKTUALIZACJA – BILETY...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
10:00 Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Lis 11@10:00
Uroczystości z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa) godz. 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium św. Brunona, przemarsz i uroczystości pod pomnikami pamięci narodowej, godz. 12.00 Niepodległa do...
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa...
Lis
18
śr
całodniowy Scena słowa 2020
Scena słowa 2020
Lis 18 całodniowy
Scena słowa 2020 18 listopada Fundacja Teatr IOTADrukuj

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski