Giżycko - Oficjalna strona miasta

29/10/2020 , 0°C

Zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku | aktualizacja 24.04.2020

24/04/2020

Zarządzenie Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 24 kwietnia 2020 r. wprowadza okresowe zmiany

organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

ZARZĄDZENIE W BIP zobacz…

Przydatne kontakty mojegizycko.pl/pl/koronawirus

 

TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCEGO ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 319/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 24.04.2020 r.  

w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z §13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 697) zarządzam co następuje:

§ 1

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dniem 24 kwietnia 2020r. zmieniam organizację pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w sposób następujący:

 1. Rekomenduję i zalecam załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  a) portalu: cyfrowe-mazury.pl,
  b) platformę ePUAP: epuap.gov.pl,
  c) platformę: obywatel.gov.pl.
 2. Ruch klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku jest regulowany (wejścia i wyjścia z budynku) w zakresie liczby osób i celu wizyty.
 3. Bezpośrednia osobista obsługa klientów w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku jest dopuszczalna w sprawach:
  a) ewidencji ludności, i dowodów osobistych,
  b) rejestracji stanu cywilnego,
  c) świadczenia usług komunalnych, w szczególności pochówku zmarłych,
  d) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  e) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  – decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
  f) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
 4. Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, sprawy wskazane w ust. 3 w pierwszej kolejności załatwiane są bezpośrednio w siedzibie Urzędu po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Giżycku. Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku znajdują się na stronach internetowych: www.bip.gizycko.pl lub www.mojegizycko.pl oraz zostają wywieszone w siedzibie Urzędu. W pozostałych sytuacjach bezpośrednia wizyta w Urzędzie możliwa jest poprzez kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Giżycku dozorującym ruch klienta w Urzędzie (wejścia-wyjścia z budynku).

 

 1. Pozostałe sprawy będące w zakresie kompetencji Urzędu Miejskiego w Giżycku załatwiane będą w pierwszej kolejności poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy bądź za pośrednictwem narzędzi wskazanych w § 1 ust.1 niniejszego zarządzenia.

 

 1. Kasa Urzędu Miejskiego w Giżycku zostaje zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

 

 1. Dotychczasowe cotygodniowe „poniedziałkowe”, bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają zawieszone. Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że będzie przyjmował mieszkańców, klientów Urzędu telefonicznie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 87 7324 113.

 

 1. Zakazuję organizacji na terenie Urzędu Miejskiego w Giżycku jakichkolwiek spotkań, szkoleń, uroczystości, zgromadzeń powyżej 5 osób, z wyłączeniem Zespołu ds. zarządzania kryzysowego.

 

 1. Zalecam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku w maksymalny sposób ograniczenie pracy bezpośrednio wykonywanej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy zapewnieniu ciągłości pracy każdej komórki organizacyjnej. Rekomenduję wykonywanie pracy zdalnej, której zakres i szczegóły należy uzgodnić z bezpośrednim przełożonym.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22.04.2020r.  w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Burmistrz Miasta Gizycka
/-./
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 


Archiwum

Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 22 kwietnia 2020 r. wprowadza okresowe zmiany

organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

ZARZĄDZENIE W BIP zobacz…

 

 

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zobacz również

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
całodniowy NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
Lis 11 całodniowy
  OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa)  Drukuj
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na...
Lis
18
śr
całodniowy Scena słowa 2020
Scena słowa 2020
Lis 18 całodniowy
Scena słowa 2020 18 listopada Fundacja Teatr IOTADrukuj
Lis
25
śr
całodniowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia
Lis 25 całodniowy
Dzień Pluszowego Misia  25 listopada 2020 (środa) organizacja: MBPDrukuj

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski