Giżycko - Oficjalna strona miasta

15/01/2021

Zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku | aktualizacja 24.04.2020

24/04/2020

Zarządzenie Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 24 kwietnia 2020 r. wprowadza okresowe zmiany

organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

ZARZĄDZENIE W BIP zobacz…

Przydatne kontakty mojegizycko.pl/pl/koronawirus

 

TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCEGO ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 319/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 24.04.2020 r.  

w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z §13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 697) zarządzam co następuje:

§ 1

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dniem 24 kwietnia 2020r. zmieniam organizację pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w sposób następujący:

 1. Rekomenduję i zalecam załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  a) portalu: cyfrowe-mazury.pl,
  b) platformę ePUAP: epuap.gov.pl,
  c) platformę: obywatel.gov.pl.
 2. Ruch klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku jest regulowany (wejścia i wyjścia z budynku) w zakresie liczby osób i celu wizyty.
 3. Bezpośrednia osobista obsługa klientów w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku jest dopuszczalna w sprawach:
  a) ewidencji ludności, i dowodów osobistych,
  b) rejestracji stanu cywilnego,
  c) świadczenia usług komunalnych, w szczególności pochówku zmarłych,
  d) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  e) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  – decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
  f) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
 4. Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, sprawy wskazane w ust. 3 w pierwszej kolejności załatwiane są bezpośrednio w siedzibie Urzędu po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Giżycku. Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku znajdują się na stronach internetowych: www.bip.gizycko.pl lub www.mojegizycko.pl oraz zostają wywieszone w siedzibie Urzędu. W pozostałych sytuacjach bezpośrednia wizyta w Urzędzie możliwa jest poprzez kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Giżycku dozorującym ruch klienta w Urzędzie (wejścia-wyjścia z budynku).

 

 1. Pozostałe sprawy będące w zakresie kompetencji Urzędu Miejskiego w Giżycku załatwiane będą w pierwszej kolejności poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy bądź za pośrednictwem narzędzi wskazanych w § 1 ust.1 niniejszego zarządzenia.

 

 1. Kasa Urzędu Miejskiego w Giżycku zostaje zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

 

 1. Dotychczasowe cotygodniowe „poniedziałkowe”, bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają zawieszone. Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że będzie przyjmował mieszkańców, klientów Urzędu telefonicznie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 87 7324 113.

 

 1. Zakazuję organizacji na terenie Urzędu Miejskiego w Giżycku jakichkolwiek spotkań, szkoleń, uroczystości, zgromadzeń powyżej 5 osób, z wyłączeniem Zespołu ds. zarządzania kryzysowego.

 

 1. Zalecam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku w maksymalny sposób ograniczenie pracy bezpośrednio wykonywanej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy zapewnieniu ciągłości pracy każdej komórki organizacyjnej. Rekomenduję wykonywanie pracy zdalnej, której zakres i szczegóły należy uzgodnić z bezpośrednim przełożonym.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22.04.2020r.  w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Burmistrz Miasta Gizycka
/-./
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 


Archiwum

Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 22 kwietnia 2020 r. wprowadza okresowe zmiany

organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

ZARZĄDZENIE W BIP zobacz…

 

 

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet z SMALL BAND
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety)...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter