Giżycko - Oficjalna strona miasta

27/10/2020 , 0°C

PRZETARG Mazurska Pętla Rowerowa | ścieżki rowerowe

09/08/2019

Trwa przetarg

na budowę wydzielonych ścieżek rowerowych

w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu dotyczącym budowy trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich, prowadzącej przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. „Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarna do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, stanowi połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą północną granicą województwa.

Przetarg niegraniczony pn. „Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej” ogłosiło Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 32 399 m o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. Zamówienie podzielone jest na 10 części (dopuszcza się składanie ofert częściowych):

Część I Budowa ścieżek MPR – Gmina Giżycko

Część II Budowa ścieżek MPR – Gmina Miłki

Część III Budowa ścieżek MPR – Miasto Giżycko

Część IV Budowa ścieżek MPR – Gmina Orzysz

Część V Budowa ścieżek MPR – Gmina Pisz

Część VI Budowa ścieżek MPR – Gmina Ruciane-Nida

Część VII Budowa ścieżek MPR – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

Część VIII Budowa ścieżek MPR – Gmina Mikołajki

Część IX Budowa ścieżek MPR – Gmina Mrągowo

Część X Budowa ścieżek MPR – Miasto Mrągowo

Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo 7 naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów:

 • „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” / Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0049/17-00
 • „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II Południowo-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” / Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0051/17-00
 • „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap III Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” / Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0048/17-00.
 • „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap IV Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” / Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0050/17-00

Informacja o ogłoszeniu znajduje się na stronie www.7cudowmazur.pl.

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące przetargu znajdują się pod adresem: swjm2020.ezamawiajacy.pl w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

O PROJEKCIE Mazurska Pętla Rowerowa

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze poprzez budowę trasy rowerowej wokół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, która stanowi unikat na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów tworzących szlak wodny i żeglugowy. Zakładany przebieg trasy MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Całość pętli będzie liczyć ok. 305 km.

Szacowana wartość projektu to ok. 55 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 46,75 mln zł.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 • wybudowanie trasy rowerowej,
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne,
 • jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie i wybudowanie miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą, oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.

Trasa rowerowa tworzona będzie poprzez następujące działania:

 • wykonanie lub przebudowa ścieżek rowerowych o nawierzchni: z kostki betonowej, bitumicznej, z kruszywa lub innej (np. mastyk grysowy).
 • oznakowanie i wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i włączenie ich do projektowanej trasy rowerowej,
 • odtworzenie nawierzchni dróg istniejących w części dotyczącej tworzonej trasy rowerowej oraz ich oznakowanie,
 • wyznaczenie i oznakowanie  trasy rowerowej w pasie drogi istniejącej bez zmian w jej nawierzchni oraz po gruntach innych niż drogi publiczne (np. tereny leśne).

Projekt jest realizowany w podziale na 4 etapy.

Etap I – Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 58 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki. Będzie on przebiegać przez miejscowości: Sterławki Małe – Doba – Radzieje, Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo – Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0049/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 14,384 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: VI.2020 r.

Etap II – Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 90 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida. Będzie przebiegał przez miejscowości Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica – Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota.Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0051/17-00 z dnia 28.03.2018 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 21,3 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: III.2020 r.

Etap III – Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 95 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn. Będzie przebiegał przez miejscowości Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka –Notyst– Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn – Orło. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0048/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 19,648 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: III.2020 r.

Etap IV – Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 62 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Węgorzewo, Pozezdrze. Będzie przebiegał przez miejscowości Przystań/Mamerki – Węgorzewo, Ogonki, Pozezdrze. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0048/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 14,060 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: III.2020 r.

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zobacz również

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
całodniowy NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
Lis 11 całodniowy
  OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa)  Drukuj
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na...
Lis
18
śr
całodniowy Scena słowa 2020
Scena słowa 2020
Lis 18 całodniowy
Scena słowa 2020 18 listopada Fundacja Teatr IOTADrukuj
Lis
25
śr
całodniowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia
Lis 25 całodniowy
Dzień Pluszowego Misia  25 listopada 2020 (środa) organizacja: MBPDrukuj

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski