Giżycko - Oficjalna strona miasta

20/10/2020 , 0°C

Opłata miejscowa – informacje

07/05/2019

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POBORU,

ODPROWADZANIA I ROZLICZANIA

OPŁATY MIEJSCOWEJ

NA TERENIE MIASTA GIŻYCKA

 

 

 

Szanowni Państwo!

Giżycko przez cały rok odwiedzane jest licznie przez gości i turystów. To między innymi dzięki turystyce nasze miasto rozwija się i czerpie dochody. Z turystyki utrzymuje się także wielu naszych przedsiębiorców. Dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym mamy prawo, jako miasto do poboru opłaty miejscowej.

Warto dodać, że w sezonie turystycznym ponosimy dodatkowe koszty związane m.in. z utrzymaniem czystości w mieście, na plaży czy zwiększeniem częstotliwości patroli Straży Miejskiej. Tym samym wpływy z opłaty miejscowej, które są jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu miasta Giżycka, choć w części rekompensują zwiększone wydatki. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.800 ze zm.),
 • 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1445 ze zm.),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 lipca 2008 r. Nr XXII/38/08 o uznaniu miasta Giżycka za miejscowość spełniającą warunki umożliwiające pobór opłaty miejscowej,
 • Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr XVIII/10/2016 w sprawie opłaty miejscowej.

 

 1. Osoby zobowiązane do poboru opłaty miejscowej: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące: hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi, pola biwakowe, porty i przystanie oraz osoby, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych, tj. inkasenci.

 2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta Giżycka w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu. 
 1. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby. 
 1. Za pobranie opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty. 
 1. Dowód wpłaty: dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego K-103. Kwitariusz przychodowy K-103 należy pobrać bezpłatnie w pok. 101(kasa) Urzędu Miejskiego w Giżycku. Kwitariusz jest drukiem ścisłego zrachowania i podlega zwrotowi po jego zakończeniu. 
 1. Ewidencja osób: inkasenci mają obowiązek prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej (17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Ewidencji podlega każdy gość z zamiarem pobytu w celach turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych. Ewidencję należy przechowywać w obiekcie i okazać osobom dokonującym kontroli. Ewidencja powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty miejscowej,
 • Okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, tj. data rozpoczęcia pobytu
  i data zakończenia pobytu.
 • Liczbę dni, za które opłata jest pobierana.
 1. Inkasenci z pobranej opłaty miejscowej rozliczają się w terminach i na zasadach  określonych w § 3 ust. 3 uchwały Nr XVIII/10/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty miejscowej. 
 2. Prawidłowość poboru i odprowadzania opłaty miejscowej może być przedmiotem kontroli przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Proponujemy umieścić w widocznym miejscu klauzulę informacyjną dla osób fizycznych:
  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c, art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 informuję, iż:
  – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ……………………… (nazwa, dane adresowe podmiotu świadczącego usługi),
  – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku uiszczania opłaty miejscowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr XVIII/10/2016 w sprawie opłaty miejscowej,
  – Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Giżycku,
  – Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

 

Z tych też powodów chcielibyśmy Państwu nie tylko przypomnieć o obowiązku poboru opłaty miejscowej, ale także zachęcić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów. 

 

Zwolnienia z opłaty miejscowej na mocy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

 1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. od osób przebywających w szpitalach,
 3. od osób niewidomych i ich przewodników,
 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

fot. pixabay.com

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza...
Paź
24
sob
całodniowy Galeria Mazurskiego Portretu. Mo...
Galeria Mazurskiego Portretu. Mo...
Paź 24 całodniowy
Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi
„Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi” 24 października Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku, pl. Grunwaldzki 6 11-500 Giżycko 142 portrety przedstawiające 207...
10:00 Posezonowe Sprzątanie Mazur
Posezonowe Sprzątanie Mazur
Paź 24@10:00 – 11:00
Posezonowe Sprzątanie Mazur
Posezonowe Sprzątanie Mazur 24 października 2020 Start o godz. 10.00 | Wzgórze Św. Brunona   Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
10:00 Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Lis 11@10:00
Uroczystości z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa) godz. 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny...
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na...

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski