Giżycko - Oficjalna strona miasta

24/11/2020 , 0°C

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Głównego Księgowego

03/11/2016

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,

zatrudni

Głównego Księgowego

 

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana i nie jest prowadzone postępowanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 7. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 8. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym – minimum 3 lata
 2. znajomość ustawy o rachunkowości,
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania,
 4. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 6. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego szpitala (dokumenty dostępne na stronie internetowej szpitala),
 8. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania preferowane:

 1. doświadczenie zawodowe w instytucjach finansów publicznych (w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
 2. uzyskane licencje i uprawnienia branżowe,
 3. zdolność analitycznego myślenia,
 4. samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
 5. umiejętność sporządzania pism urzędowych, projektów aktów normatywnych,
 6. umiejętność zarządzania pracą zespołu,
 7. wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie na stanowisko Głównego Księgowego,
 4. oświadczenie o niekaralności (w tym także, że nie jest prowadzone postępowanie) za prawomocne skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także że i nie jest prowadzone postępowanie
 5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 6. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załącznika nr 2 do ogłoszenia konkursu.
 10. referencje / opinie

 

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności :

 1. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości,
 2. obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych,
 3. inne obowiązki zlecone przez przełożonego.

Dodatkowe informacje:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie od 1 lutego 2017 r.
 2. może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wraz z czytelnym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do 30 listopada 2016 r. opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”, pod adresem: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,    ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szpitala. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie złożonych dokumentów nie zwraca, oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Szałko – Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie,

 1. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, nr telefonu 87 427 27 66 wew. 111 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od  8.00 do 15.00

 

Agnieszka Szałko

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ
w Węgorzewie

Załącznik:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Autor: Dawid Klukiewicz

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
Lis
25
śr
całodniowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia
Lis 25 całodniowy
Dzień Pluszowego Misia  25 listopada 2020 (środa) organizacja: MBPDrukuj
Gru
1
wt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Gru 1 2020 – Sty 31 2021 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię Świąt. W specjalnie zaaranżowanej świątecznej scenerii spotkać będzie można Św. Mikołaja, który z pewnością nie...
Gru
5
sob
11:00 III Mazurski Kiermasz lokalnie p...
III Mazurski Kiermasz lokalnie p...
Gru 5@11:00 – 15:00
III Mazurski Kiermasz lokalnie poukładanych smaków i rozmaitości
    III MAZURSKI KIERMASZ lokalnie poukładanych smaków i rozmaitości w Hotelu St. Bruno 5 grudnia (sobota) 2020 godz. 11.00 – 15.00 Zapraszamy na III Mazurski Kiermasz lokalnie poukładanych smaków i rozmaitości. Na stoiskach będzie można...
Gru
7
pon
całodniowy Mundial Mazuria Giżycko
Mundial Mazuria Giżycko
Gru 7 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
Gru
11
pt
całodniowy Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Gru 11 całodniowy
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Taneczna 11 grudnia 2020 (piątek) Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku   organizator: Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” wraz z Klubem Tańca Towarzyskiego „Czar Par”Drukuj
Gru
12
sob
całodniowy V Rotariańska Choinka
V Rotariańska Choinka
Gru 12 całodniowy
V Rotariańska Choinka 12 grudnia (sobota) 2020 Pasaż PortowyDrukuj
Gru
13
nie
całodniowy [ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
[ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
Gru 13 całodniowy
JARMARK BOŻONARODZENIOWY i Wigilia na Pasażu 13 grudnia (niedziela) 2020 Pasaż Portowy zgłoszenia wystawców – GCKDrukuj
Gru
31
czw
23:30 [ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
Gru 31 2020@23:30 – Sty 1 2021@00:30
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na Pasażu Portowym
SYLWESTER na Pasażu Portowym 31 grudnia 2020 (czwartek) godz. 23.30-00.30 WSTĘP WOLNYDrukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku   CZESŁAW MOZIL “Muzyczny Stand-Up” 10 kwietnia 2021...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter